Home page > Aktuality > 53.pluk průzkumu a elektronického boje pomáhal na akci pro hendikepované děti

53.pluk průzkumu a elektronického boje pomáhal na akci pro hendikepované děti

Dne 15. 9. 2017 se konala již 12. rokem pod záštitou Přístavu vodních skautů POSEIDON Opava ve spolupráci se Základní školou Dostojevského akce pro hendikepované děti pod názvem "Ochrana člověka za mimořádných situací". 

Na akci se podílel celý integrovaný záchranný systém v loděnici přístavu Poseidonu na Heritesově ulici v Opavě. Cílem programu "Ochrana člověka za mimořádných situací" bylo, aby si hendikepované děti vyzkoušely, jak se mají chovat a reagovat, na koho se mohou obrátit v různých těžkých životních situacích, jako jsou například povodně, požáry, zdravotní kolaps kamaráda či rodinného příslušníka, nebo jak si mají zavolat pomoc. Program a výuka byla zaměřena především na prevenci a osvojení si chování v mimořádných životních situacích. Na programu se podílela Armáda České republiky, Hasičský záchranný sbor MSK, Policie České republiky, Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje a Oddíl vodních skautů. Na loděnici dorazilo celkem 120 dětí ze základních a mateřských škol celého Opavského okresu. Pro děti bylo připraveno 12 stanovišť, kde si mohly vyzkoušet například umělé dýchání, masáž srdce, nasedání do člunů, přenos zraněného, také mohly nasednout do policejních vozidel či vozidel hasičů a zdravotních záchranářů, výuka byla zaměřena na topografii, značení a telefonní čísla integrovaného systému. Náš 53. pluk průzkumu elektronického boje i letos opakovaně podpořil akci pro hendikepované děti a umožnil pod dohledem a vedením profesionálních vojáků, aby si děti vyzkoušely, prozkoumaly a nasedly na armádní techniku. 

 

Text: nrtm. Romana Peterková

Foto: 53.pPzEB

     

Nahoru