Home page > Aktuality > Předání funkce velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje

Předání funkce velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje

Slavnostní nástup 53. pluku průzkumu a elektronického boje u příležitosti předání funkce velitele pluku proběhl za účasti velitel Pozemních sil generálmajora Josefa Kopeckého 19. července 2019 na Horním náměstí v Opavě. Slavnostního aktu se zúčastnili vedoucí zpravodajského oddělení odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO plukovník Pavel Nakládal, velitel záchranného hasičského útvaru Hlučín brigádní generál Radim Řehulka, náměstek primátora města Opavy Igor Hendrych a další zástupci vojenských útvarů AČR, státní správy a samosprávy i široké veřejnosti.

 

Před samotným slavnostním aktem proběhlo udělení pamětních odznaků 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Oceněným vojákům je předal velitel Pozemních sil generálmajor Josef Kopecký s plukovníkem gšt. Pavlem Varmusem.

 

Po přečtení personálního rozkazu o ustanovení do funkce velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje odevzdal plukovník gšt. Pavel Varmus bojový prapor pluku a tím symbolicky i celý 53. pluk do rukou velitele Pozemních sil Armády ČR generálmajorovi Josefu Kopeckému, který jej poté předal novému veliteli 53. pluku průzkumu a elektronického boje plukovníku gšt. Pavlu Andráškovi, který bude na toto místo zařazen ke dni 1. srpna 2019.

 

 

Na závěr slavnostního aktu vystoupili se svými projevy velitel Pozemních sil generálmajor Josef Kopecký, který poděkoval plk. gšt. Varmusovi za jeho práci, kterou odvedl jako velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje a popřál plk. gšt. Pavlu Andráškovi, aby se mu dařilo plnit stanovené úkoly a aby 53. pluk posunul dál v jeho cestě.

Po veliteli Pozemních sil si vzal slovo náměstek primátora města Opavy pan Igor Hendrych, který ve svém projevu poděkoval všem vojákům nejen za ochranu našich hranic, ale také za jejich ochotnou pomoc v rámci České republiky. Novému veliteli popřál mnoho štěstí a pracovních úspěchů.

Starosta obce Otice Vladimír Tancík ocenil plk. gšt. Pavla Varmuse Cenou rady obce Otice za kvalitní a intenzivní spolupráci a novému veliteli popřál hodně štěstí v nové pracovní pozici.

Dále promluvil bývalý velitel plukovník gšt. Pavel Varmus, který se tímto rozloučil s příslušníky 53. pluku průzkumu a elektronického boje a poděkoval jim za jejich práci.

Budoucí velitel plukovník gšt. Pavel Andráško ve svém projevu uvedl: „Jsem si plně vědom velké zodpovědnosti vyplývající z převzetí funkce velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje a zároveň si velmi vážím dané důvěry velitele Pozemních sil k převzetí této funkce.“

Po zaznění projevů pronesl kaplan 53. pluku průzkumu a elektronického boje kpt. Vícha modlitbu a požehnání novému velení.

 

Po zaznění státní hymny a odnesení bojového praporu byl slavnostní nástup ukončen a přítomní hosté byli pozváni na malé občerstvení.

 

V Opavě se začala psát historie elektronického boje již v roce 1995, kdy zde vznikl 111. prapor EB. Sloučením 111. praporu EB se 7. radiotechnickým praporem REB České Budějovice v roce 2005 vzniklo 53. centrum pasivních systémů a elektronického boje, předchůdce 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Více o historii nejen našeho pluku, ale i elektronického boje, naleznete na našich stránkách www.53pluk.army.cz/historie-pluku-1.

 

 

Nahoru