Home page > Aktuality > Rodina Aktivních záloh 53. pPzEB se rozrostla

Rodina Aktivních záloh 53. pPzEB se rozrostla

Ve Vojenském újezdu Libava skončil po týdnu intenzivní výcvik Aktivních záloh 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Libavský výcvikový prostor přivítal nejenom „ostřílené průzkumáky“ z posádky Prostějov, ale tentokrát i nově příslušníky čety elektronického útoku AZ z posádky Opava. Rodina Aktivních záloh 53. pPzEB se tímto oficiálně rozrostla o odbornost elektronického boje.

<--break->„Vzhledem k postupnému rozvolňování v uplynulém měsíci bylo možné konečně realizovat dlouho připravovaný praktický výcvik příslušníků AZ pluku a to včetně „nováčků“ zastupujících odbornost EB. Do určité části se tímto naplnilo dlouhodobé úsilí skupiny pro řízení AZ směřované k pokračujícímu aktivnímu náboru nových příslušníků AZ pluku“ říká náčelník skupiny kpt. Josef Slípek.

Důkladná příprava jako základ úspěchu

„Výcvik AZ pluku nejenom na Libavě, ale také v posádce Prostějov a Opava, měl za cíl naučit či zdokonalit schopnosti vojáků ve vševojskové i odborné přípravě. Tím, že se jednalo o více jak jednu odbornost, byla příprava i plánování výcviku náročnější. Různorodost samotného výcviku jako je výcvik S.E.R.E, výsadková příprava, komplexní taktická příprava průzkumné roty AZ, vševojsková příprava, všestranná osobní příprava před plněním bojového úkolu a základní taktické dovednosti příslušníků čety elektronického útoku, ale také přezkoušení z fyzické zdatnosti a statická ukázka a seznámení s technikou EB, tuto náročnost jenom potvrzuje“ informuje dál kpt. Slípek a dodává, že nasazení a odhodlání plnit úkoly výcviku příslušníky AZ pluku po dlouhé přestávce bylo viditelné každý den.

Počáteční výcvik v plném proudu

Jádrem každého výcviku je bezesporu taktická příprava, která začala u našich „nováčků“ seznámením s novou výstrojí a výzbrojí jednotlivce. „Prvotním úkolem tohoto zaměstnání však bylo zvládnout základní návyky a dril jednotlivce v reakci na kontakt s protivníkem a naučit je spolupráci v tzv.“buddy teamu“, čímž vzniká vzájemná důvěra mezi vojáky – bojovníky.“ Sdělil vedoucí výcviku taktické přípravy nrtm. Pavel K.

„Domnívám se, že mezi nováčky AZ z řad civilního veřejnosti jsou zkušení odborníci z různých oborů. Především se však jedná o specialisty v oblasti IT s elektrotechnickým vzděláním, kteří mají zájem osvojit si vojenské technologie EB a přispět svými znalostmi k posílení obranyschopnosti ČR. Zkušenou oporou těchto nových příslušníků AZ jsou naopak bývalí VZP, pro které je to možnost jak neztratit kontakt se specifickou odborností a s bývalými kolegy“ konstatoval na závěr instruktor přípravy prap. Jaroslav P.

Hodnocení z pohledu „nováčka“

Vystoupit ze své komfortní zóny a odloučit se z běžného pracovního a rodinného stereotypu. To byl jeden z důvodů, když se npor. v.z. Petr Šindel rozhodl pro vstup do AZ. „Služba v Aktivních zálohách mi poskytla vzácnou možnost vyzkoušet si náplň práce profesionálního vojáka. Člověk jsem vstupuje jako jednotlivec, individualita, civilista a tady se stává nejen vojákem, ale taky důležitou součástí jednoho velkého týmu, který plní úkoly jako celek. A my jsme společně dokázali, jak být opravdu pevný tým rovnocenných osobností, kde se jeden na druhého může spolehnout. Rozhodně je zde důležitá fyzická zdatnost. Proto jsem nelenil a připravoval se v domácích podmínkách, jak jen to bylo možné. Nejzajímavější část výcviku pro mě osobně spočívala v taktické přípravě, kde jsem si osvěžil nabyté znalosti z přijímače. Rovněž první seznámení s moderní technikou EB bylo pro mne cennou zkušeností. Instruktoři, kteří nás vedli, byli opravdu zkušení „profíci“. Na příštím výcviku AZ u pluku bych rád absolvoval ostré střelby a boj z blízka“ uvedl npor. v.z. Petr Šindel, nový příslušník čety elektronického útoku AZ 532.prEB

 

 

Nahoru