Úvodní stránka > Aktuality > Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

V rámci Tříkrálové sbírky probíhající v prvních dvou lednových týdnech v ostravsko – opavské diecézi navštívili 6. ledna koledníci 53. pluk průzkumu a elektronického boje. Píseň a přání „Štěstí a zdraví vinšujem vám“ si vyslechl nejen velitel pluku plukovník gšt. Josef Havlík, ale i vojáci štábu a jednotek, které v rámci charitativní sbírky navštívili dobrovolníci v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara.

Sbírka pořádaná Charitou České republiky je největší charitativní sbírkou v Česku s patnáctiletou tradicí. Přestože je akcí celostátní, většina výnosu sbírky pomáhá tam, kde je vykoledována. S příspěvků i opavských vojáků jsou tak zabezpečovány služby, které pomáhají řadě spoluobčanů a mnohým blízkým. Patří sem podpora služeb pro seniory, nemocné a handicapované, služby pro lidi bez domova a v materiální nouzi, stejně jako aktivity pro děti. Část peněz míří potřebným za hranice republiky. Výnosy ze sbírky každoročně stoupají až k loňské částce 13 miliónů korun. Výnos letošní charity bude znám začátkem února.

Pokud jste se s koledníky minuli, je možné přispět také zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777).

 

 

 

  

Nahoru