Home page > Aktuality > Vojáci 53. pluku průzkumu a elektronického boje finišují výcvik do zahraniční operace v Litvě

Vojáci 53. pluku průzkumu a elektronického boje finišují výcvik do zahraniční operace v Litvě

 

V těchto dnech vrcholí několikaměsíční intenzivní příprava čtvrté rotace úkolového uskupení jednotek elektronického boje v rámci Enhanced Forward Presence (eFP) Eletronic Warfare (EW) Litva.

V závěrečné fázi aktuálně probíhá sladění jednotlivých součástí úkolového uskupení jednotky jako celku. „Mise v Pobaltí patří obecně k těm „klidnějším“, ale i tak je naprosto nezbytná několikaměsíční náročná příprava jednotky, která spočívá ve zvládnutí schopností a dovedností jak v bojové tak i odborné přípravě. V šestiměsíční přípravě se musí vojáci mimo jiné dokonale seznámit se současnou situací v Litvě, prohloubit si znalosti nejen o tamních ozbrojených složkách ale i o místním náboženství. Hlavní důraz celé přípravy je pak kladen na komplexní přípravu v oblasti zpravodajské analýzy“ upřesňuje velitel jednotky kapitán Jiří Buzek.

V rámci komplexního výcviku také připravujeme vojáky v oblasti zdravotnické přípravy CLS (Combat LifeSavers – poskytnutí první pomoci na bojišti), kdy přezkoušení dovedností ošetření zraněného probíhá pod taktickým námětem – například: Dělostřelecký přepad“ říká zkušený instruktor.

 

Operačním úkolem jednotky je podílet se na kolektivní obraně NATO v prostoru nasazení v době míru, krize a případně konfliktu. Vyčleněnými schopnostmi elektronického boje 53. pPzEB přispívat do informačního toku z prostoru Litvy do zpravodajské architektury NATO. Mezi dalšími úkoly patří společný výcvik s jednotkami NATO v rámci posílené předsunuté přítomnosti.

Úkolové uskupení je postaveno na bázi příslušníků 53. pPzEB, které doplňují vojáci 14. pluku logistické podpory, kybernetických sil a operačních informací a sekce komunikačních a informačních systémů. Jádro jednotky potom tvoří specialisté 532. praporu EB posílené odborníky z Centra ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance – zpravodajství, sledování a průzkum).

Nahoru