Úvodní stránka > Aktuality > Vojáci si připomněli zásluhy brigádního generála Jana Satorieho

Vojáci si připomněli zásluhy brigádního generála Jana Satorieho

Před budovou velitelské roty 53. pluku průzkumu a EB v Opavě dne 14. května 2018 zavzpomínali příslušníci opavského pluku spolu s válečnými veterány na československého bojovníka, legionáře brigádního generála Jana Satorieho. Tento muž svoji odvahu a vlastenectví prokazoval nejen na našem území, ale také v zahraničí a to za první i druhé světové války. Pro opavský kraj je rozhodující rok 1934, kdy se Satorie stává velitelem pěšího pluku číslo 15 v Opavě, kde mu byl přidělen zvláštní úkol. Vedle běžných úkolů se podílel na průzkumu a vytyčování linií, na kterých měla být ve Slezsku postavena soustava betonových pevností. Sám se podílel na výcviku jednotek pevnostního vojka a spolupracoval na včasném dokončení a vyzbrojení opevnění. Poté se stal velitelem 4. hraničářského pluku. Jeho vojenské kroky a práce je až do dnešních dnů viditelná, vždyť pevnostní opevnění je jedno z nejnavštěvovanějších historicky vojenských míst Slezska a zrekonstruované bunkry dnešním návštěvníkům ukazují v jakých podmínkách vojáci přežívali a bránili naši zemi. S kyticí se přišli poklonit váleční veteráni a za opavský pluk přišli vzdát čest zástupce velitele pluku plukovník Pavol Babic a vrchní praporčík Patrik Lestly k pamětní desce Satorieho, která je umístěna na budově velitelské roty, ve které jako velitel pěšího pluku Satorie sloužil.

   

Nahoru