Home page > Aktuality > Kilometry pro Vojenský fond solidarity

Kilometry pro Vojenský fond solidarity

Dne 2. října 2020 příslušníci opavské posádky podpořili Vojenský fond solidarity uběhnutím vzdálenosti dvěstětřinácti kilometrů v okolí Stříbrného jezera.

Původně plánovaná trasa po státní hranici byla z důvodu preventivních opatření proti šíření onemocnění koronavirem zrušena. Nicméně se našlo řešení a běželo se ve svých domovských posádkách za dodržení veškerých pravidel hygienicky preventivních opatření.

Vojáci opavské posádky tak 2. října od časných ranních hodin vybíhali v pravidelných intervalech do předem vyměřeného okruhu v okolí Stříbrného jezera, každý startující běžec symbolicky přispěl do Vojenského fondu solidarity zakoupením náramku. Poděkování patří především akciové společnosti ČEZ, a. s., která také podpořila akci „Běh pro válečné veterány“ a za každý uběhnutý kilometr přispěla finanční částkou do Vojenského fondu solidarity.

Cílem tohoto již tradičního běhu je oslovit občany České republiky a připomenout tak statečnost, odvahu a vyjádření hlubokého respektu těm, kteří neváhali bojovat za svobodu našeho národa doma i v zahraničí. Výtěžek z charitativní akce bude směřovat na pomoc vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích.

Nahoru