Insignie

INSIGNIE 53. PLUKU PRŮZKUMU A ELEKTRONICKÉHO BOJE

 

Insignie vyjadřují služební, odbornou a morální sounáležitost. Slouží nejen k prezentaci pluku na veřejnosti a uvnitř armády, ale také jako symbolika ocenění pracovní činnosti a související spolupráce s jinými subjekty. Insigniemi se rozumí:

ZNAK
MOTTO     
ČESTNÝ NÁZEV     
BOJOVÝ PRAPOR     
PAMĚTNÍ ODZNAK     
PAMĚTNÍ MINCE


 

ZNAK

Popisek obrázku

Na modrém gotickém štítu vyrůstá jedenáct světle modrých rádiusů se středy v ose štítu pod znakem a pravidelně se stupňujícím poloměrem od spodu do horních dvou třetin znaku. V horní polovině znaku je položen černý, žlutě (zlatě) konturovaný netopýr v letu. Symbolika znaku vyjadřuje fyzikální jevy, jako hlavní operační prostor útvaru. Netopýr symbolizuje schopnost vysílat a přijímat lidskými smysly neviditelné a neslyšitelné vlnění. Vyjadřuje jak pasivní, tak aktivní působení sil a prostředků pluku.

 

K vyjádření soudržnosti svazku slouží také znak složený ze znaků 53. pluku a podřízených praporů (532. praporu elektronického boje, Centrum ISR, 102. průzkumný prapor a 533. prapor bezpilotních systémů)            

Popisek obrázku


 

MOTTO

 

"SCIENS VINCIT"

 

Sciens vincit - doslovně znalý/vědoucí/ten kdo ví, vítězí. Motto vyjadřuje naši víru v to, že jenom lidé vzdělaní, znalí a informovaní mohou mít převahu, mohou dosáhnout cíle a zvítězí.


 

ČESTNÝ NÁZEV - Generála Heliodora Píky

Při příležitosti 88. výročí vzniku samostatného československého státu na návrh ministryně obrany, propůjčil prezident republiky čestný název Generála Heliodora Píky 53. centru pasivních systémů a elektronického boje Společných sil.

Popisek obrázku

Propůjčení čestného názvu bylo zveřejněno v rozkaze Prezidenta republiky č. 6 ze dne 26. září 2006. Čestný název udělil prezident republiky útvaru jako nositeli odkazu po významné postavě novodobé vojenské historie generálu Heliodoru Píkovi, rodákovi z Opavou sousedící obce Štítina. Generál Píka v I. světové válce bojoval jako legionář na západní frontě. Za II. světové války po útěku do Londýna se Heliodor Píka, z pověření exilového prezidenta Edvarda Beneše, přes Istanbul dostává do Moskvy, kde působí jako atašé a velitel mise Československé armády. V roce 1942 začíná společně s Ludvíkem Svobodou v Buzuluku formovat jednotku československé armády. S 1. samostatnou československou brigádou odchází v následujícím roce na frontu ke Kyjevu a spolu s postupem osvobození se v roce 1945 vrací do Prahy a působí ve funkci náměstka náčelníka generálního štábu Československé armády. Po únoru 1948 byl zatčen a obviněn ze zrady a v politickém procesu odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán 21. června 1949. V roce 1968 byl s pomocí prezidenta Ludvíka Svobody proces s Píkou obnoven a vojenský soud v Praze konstatoval jeho nevinu a plně ho rehabilitoval. Příběh generála Heliodora Píky si můžete přečíst zde.


 

BOJOVÝ PRAPOR

Bojový prapor byl 53. brigádě pasivních systémů a elektronického boje propůjčen prezidentem České republiky při příležitosti 64. výročí ukončení II. světové války v Evropě, na návrh ministryně obrany a podle ustanovení § 5 písm. d) zákona 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Propůjčení bojového praporu bylo zveřejněno v rozkaze Prezidenta republiky č. 1 ze dne 21. dubna 2009.

Bojový prapor předal veliteli 53. brigády pasivních systémů a elektronického boje plukovníkovi gšt. Petru Milčickému dne 29. dubna 2009 v 12:54 hodin, při příležitosti znovuotevření Památníku obětí II. světové války v Hrabyni zástupce Náčelníka Generálního štábu – Náčelník štábu generálmajor Josef Bečvář.

VZNIK A POPIS BOJOVÉHO PRAPORU

Bojový prapor má rozměr 100 x 100 cm. Na čelní straně je na tmavě zeleném podkladě, jenž symbolizuje jednotky průzkumu AČR, umístěn znak velitelství 53. brigády průzkumu a elektronického boje. Z levé strany od znaku velitelství je umístěn znak města České Budějovice, místa dislokace posádky v době vzniku 532. praporu elektronického boje, a velitelství 53. brigády pasivních systémů a elektronického boje. Nad znakem velitelství 53. brigády pasivních systémů a elektronického boje je umístěn nápis „53. BRIGÁDA“, a ve spodní části bojového praporu ve dvou řádcích je vyšito „PASIVNÍCH SYSTÉMŮ A ELEKTRONICKÉHO BOJE“. Nápisy jsou vyšity zlatou nití. Na rubové straně bojového praporu je vyobrazen velký státní znak České republiky.

STUHY

 • 29. 10. 2006 GENERÁLA HELIODORA PÍKY, udělil prezident republiky a dekoroval armádní generál Pavel Štefka na Horním náměstí v Opavě
 • 29. 10. 2006 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ, udělil předseda Československé obce legionářské jednoty Opava a dekoroval válečný veterán plukovník v.v. Andrej Koba na Horním náměstí v Opavě
 • 11. 11. 2014 PREZIDENTSKÁ, udělil prezident republiky a dekoroval prezident republiky Miloš Zeman v Jaselských kasárna v Opavě při příležitosti návštěvy Moravskoslezského kraje.

   


 

PAMĚTNÍ ODZNAK

Pamětní odznak slouží k formálnímu vyjádření ocenění záslužné činnosti v souvislosti s 53. plukem průzkumu a elektronického boje. Může být udělen vojákům v činné službě a občanským zaměstnancům:

 • jež vykonali hrdinský či jinak významný čin,
 • přišli o život či byli vážně zranění v přímé souvislosti s výkonem služby,
 • jež plnili povinnosti nad rámec popisu pracovní činnosti,
 • dosáhli významných úspěchů ve sportovních soutěžích na civilním a vojenském fóru,
 • dosáhli významného životního jubilea,
 • při ukončení činnosti u jednotky (odchod do důchodu, přeřazení do zálohy).

Dále může být udělen příslušníkům ozbrojených sil cizích armád, občanům ČR a cizím státním příslušníkům za významnou spolupráci s 53. plukem.

Pamětní odznak je třístupňový. Jednotlivé stupně se liší barvou kovu odznaku a loga umístěného na stužce pamětního odznaku. Bronzový odstín značí III. stupeň, stříbrný II. stupeň a zlatý I. stupeň. Při udělení odznaku se zároveň uděluje i certifikát s číslem pamětního odznaku. Nosí se vždy nejvyšší stupeň.


 

PAMĚTNÍ MINCE

Pamětní mince slouží k formálnímu vyjádření ocenění záslužné činnosti v souvislosti s 53. plukem průzkumu a elektronického boje. Může být udělena vojákům v činné službě a občanským zaměstnancům:

 • jež vykonali hrdinský či jinak významný čin,
 • jež plnili povinnosti nad rámec popisu pracovní činnosti,
 • dosáhli významných úspěchů ve sportovních soutěžích na civilním a vojenském fóru,
 • dosáhli významného životního jubilea,
 • při ukončení činnosti u jednotky (odchod do důchodu, přeřazení do zálohy).

Dále může být udělen příslušníkům ozbrojených sil cizích armád, občanům ČR a cizím státním příslušníkům za významnou spolupráci s 53. plukem průzkumu a elektronického boje.