Home page > Aktuality > Nejvyšší představitelé Armády České republiky dnes navštívili 53. pluk průzkumu a elektronického boje.

Nejvyšší představitelé Armády České republiky dnes navštívili 53. pluk průzkumu a elektronického boje.

Zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálporučík Ing. Miroslav Hlaváč s ředitelem sekce zpravodajského zabezpečení AČR MO brigádním generálem Ing. Vladimírem Langem navštívili 53. pluk průzkumu a elektronického boje v Opavě.

V opavské posádce je přivítal velitel pluku plk. gšt. Ing. Pavel Andráško společně s hlavními funkcionáři 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

Velitel pluku seznámil hosty s hlavními úkoly pluku, jeho schopnostmi a strukturou, personálním obsazením, s působením příslušníků pluku v zahraničních operacích a dále zejména s plánem rozvoje infrastruktury posádky Opava a dalšími připravovanými aktivitami, které do budoucna povedou ke zvýšení schopností pluku.

Po tomto informačním brífinku navštívili hosté centrum ISR, kde byli seznámeni s úkoly a schopnostmi tohoto prvku velení a štábu pluku zaměřeného na problematiku zpravodajského zabezpečení. Následně se hosté přesunuli do prostoru parku techniky, kde byla velitelem 532. praporu elektronického boje připravena ukázka techniky tohoto praporu, na kterou navázala ukázka využití učeben SIMULEB a OTS. Na závěr své návštěvy generálporučík Hlaváč poděkoval veliteli a hlavním funkcionářům pluku za dobře odváděnou práci a po zápisu do kroniky pluku se odebral na cestu zpět do posádky Praha.

Nahoru