Home page > Aktuality > Pietní akt k výročí opavského rodáka Josefa Davida

Pietní akt k výročí opavského rodáka Josefa Davida

V pondělí dne 17. 2. 2020 v dopoledních hodinách nastoupili vojáci 53. pPzEB u pomníku Josefa (Joži) Davida v Opavě Kylešovicích, aby si připomněli 136. výročí narození tohoto československého legionáře, bojovníka, politika, poslance, redaktora a předsedy Československé obce legionářské.

S kyticí přišli zavzpomínat k památníku této významné osobnosti Opavska nejenom zástupci Československé obce legionářské a zástupci válečných veteránů, ale také náměstek primátora města Opavy Ing. Michal Jedlička a velitel 53. pPzEB plk. gšt. Ing. Pavel Andráško.

S životními osudy Joži Davida blíže seznámil ve svém vystoupení plk. v.v. Jaroslav Žáček, který promluvil o činech tohoto rodáka z Opavy Kylešovic, jehož prvotní úsilí a aktivity v oblasti politické angažovanosti začínaly zde v Opavě, kde založil dělnicko-vzdělávací jednotu, následně také Českou stranu národně sociální a jako redaktor aktivně přispíval svými články do Slezského slova. Dále připomněl nasazení Joži Davida v Československých legiích, v zahraničním exilu, či v rámci jím zastávané pozice poslance Národního shromáždění Československé republiky. Po položení kytic k památníku Josefa (Joži) Davida a zaznění státní hymny byla tato vzpomínková akce ukončena.

 

Nahoru