Aktivní záloha

Tak jako ostatní útvary Armády České republiky má i 53. pluk průzkumu a eletronického boje jednotky aktivních záloh. Jsou to konkrétně tyto:

Popisek obrázku

Velení a štáb pluku   
jednotka:    53. pluk průzkumu a elektronického boje 
Dislokace:    Opava

Úkolem této jednotky je připravovat příslušníky jednotky aktivní zálohy pro činnost ve prospěch štábu pluku.

Kontaktní osoba: 
nadrotmistr Tomášek Jaroslav tel. +420 777 343 680


Popisek obrázku

Četa elektronického boje aktivní zálohy 
jednotka:    532. prapor elektronického boje 
Dislokace:   Opava

Úkolem jednotky je připravovat a modulárně vyčleňovat průzkumné síly a prostředky, které umožňují vypátrání, sledování, zaměřování, analýzu a vyhodnocování činnosti elektronických prostředků protivníka.

Kontaktní osoba: 
praporčík Jaroslav Pustka tel. +420 603 532 902


Popisek obrázku

Průzkumná rota aktivní zálohy  
jednotka:    102. průzkumný prapor 
Dislokace:    Prostějov

Posláním této jednotky, kterou tvoří 6 průzkumných družstev, je udržování a zdokonalování v odbornosti průzkumník. Četa AZ je přiřazena k profesionální 2. průzkumné rotě 102. průzkumného praporu, která zajišťuje odborný výcvik.

Kontaktní osoba: 
kpt. Bc. Josef Slípek tel. +420 702 009 348Aktivní záloha je určena pro občany ve věku od 18 do 60 let, kteří se rozhodnou dobrovolně převzít výkon branné povinnosti a zažádají o vstup do ozbrojených sil ČR, může se stát buďto vojákem v aktivní záloze, anebo vojákem v záloze absolvujícím vojenská cvičení v jím vybraných termínech (dobrovolná záloha).

Nasazení jednotek aktivní zálohy: AZ může být nasazena k posílení integrovaného záchranného systému, Policie ČR, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu a do operací na území nebo i mimo území ČR. Voják v AZ se pro tyto účely připravuje formou vojenských cvičení.

Občan může dobrovolně, s výjimkou stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy. Do AZ zařazuje vojáka krajské vojenské velitelství (KVV) podle potřeby ozbrojených sil ČR rozhodnutím na dobu do 3 let.

Zájemce o zařazení do AZ musí splňovat tyto podmínky:

  • občanství České republiky,

  • dosažení věku 18 až 60 let,
  • zdravotní způsobilost,
  • trestní bezúhonnost,
  • vzdělání min. střední odborné s výučním listem,
  • prohlášení o nepodporování extrémismu,
  • získání bezpečnostní prověrky, osvědčení T (pouze pro zájemce o službu AZ u 532.prEB).

KONTAKTY - MORAVA

Rekrutační pracoviště BRNO 

Zahradníkova 7, 662 10  Brno         

tel. 973 442 200   

e-mail: kariera.brno@army.cz

Rekrutační pracoviště OLOMOUC

Dobrovského 6, 779 00  Olomouc 

tel. 973 403 444

e-mail: kariera.olomouc@army.cz

Rekrutační pracoviště OSTRAVA

Matiční 2, 702 00  Ostrava                 

tel. 973 488 111 

e-mail: kariera.ostrava@army.cz

Rekrutační pracoviště ZLÍN

Štefánikova 167, 760 30 Zlín

tel. 973 458 854

e-mail: kariera.zlin@army.cz

Internetová poradna a bezplatná telefonická linka

Zájemcům o službu v aktivní záloze AČR je k dispozici rovněž internetová poradna
a bezplatná telefonická linka 800 154 445