O nás

Popisek obrázku

53. pluk průzkumu a elektronického boje 
generála Heliodora Píky


Primární působnost 53. pluk průzkumu a elektronického boje je v oblasti shromažďování a zpracování informací. Víme, jak získávat data z různých zdrojů. Umíme je kvalitně zpracovat, vytvořit z nich zpravodajské produkty a ty následně včas doručit na správná místa podle požadavku. Efektivní práce s informacemi je v moderní době jednou z kritických schopností každé armády a je nezbytná pro efektivní vedení vojenských operací. Tato schopnost by nebyla možná bez využití celého spektra sofistikovaných technologií, moderní vojenské techniky a celé škály informačních a komunikačních systémů. Nové technologie a systémy však nelze provozovat bez vzdělaných, kvalitně připravených a technicky zdatných vojáků, kteří jsou schopni je nastavit, spravovat a obsluhovat.


53. pluku průzkumu a elektronického boje se skládá z organizačních celků, kam patří velení a štáb pluku, doplněný o prvky podpory (spojovací rota, provozní četa, plukovní obvaziště a prvek posádkové podpory).

Naše schopnosti jsou realizovány těmito podřízenými jednotkami:

102. průzkumný prapor 
532. prapor elektronického boje 
533. prapor bezpilotních prostředků 
Centrum ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance)


Dislokace jednotek

V posádce Opava se nachází velení a štáb 53. pluku, velitelství 532. praporu elektronického boje a část jeho jednotek, jednotlivých rot. Další jednotky praporu elektronického boje jsou rozmístěny v posádce Tábor. Posádka Prostějov je pak domovem 102. průzkumného praporu a 533. praporu bezpilotních systémů. Mezi součásti pluku jsou zařazeny také stacionární průzkumná stanoviště.


ÚKOLY PLUKU


Jedním z hlavních úkolů 53. pluku je podpora vytvářených úkolových uskupení AČR. Pro tento úkol je z dostupných sil a prostředků pluku modulárně vyčleňována jednotka ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), která plní úkoly podpory bojových jednotek v celém spektru zpravodajského zabezpečení (zpravodajství, pozemní/vzdušný průzkum a sledování, elektronický boj, geografické a hydrometeorologické zabezpečení) na základě požadovaných schopností pro konkrétní typ operace. 
Jednotka v rámci nastavených postupů naplňuje ve prospěch úkolového uskupení proces ISTAR, který zabezpečuje poskytování dat, informací a zpravodajských produktů k podpoře manévrových jednotek a prostředků palebného ničení úkolového uskupení. Tento proces rovněž zabezpečuje vstupy do přehledu o situaci pro velitele a štáby k řízení operací a podpoře procesu targetingu. 
Jednotka ISR je tedy vždy stavěna na míru danému úkolovému uskupení nebo operaci. Ne vždy musí působit v plné konfiguraci. Použité schopnosti, senzory, jednotky, technika, místa velení a štáb jsou flexibilně vyčleňován z jednotek našeho pluku. U každé jednotky je mnoho příležitostí pro uplatnění ICT specialistů, techniků, specialistů na kybernetickou bezpečnost apod.


Podpora ochrany teritoria a jednotek v zahraniční 
53. pluk zabezpečuje zpravodajskou podporu jednotek Armády České republiky nasazených v zahraničních operacích. Podílí se na ochraně České republiky monitorováním elektromagnetického spektra ze stacionárních stanovišť elektronického boje. Tyto úkoly by nebylo možné plnit bez nepřetržitého spojení s vlastními jednotkami prostřednictvím národních i aliančních informačních a komunikačních systémů určených pro zpracovávání a přenos utajovaných informací.

Výzkum a vývoj 
Pokud chceme obstát v moderní, dynamicky se vyvíjející době, neobejdeme se bez inovací stávající techniky, systémů, procesů a softwarových řešení. Proto se vybraní příslušníci pluku, odborníci ve svých oblastech, podílí na projektech vědy a výzkumu. V mnoha případech jsou u projektů od zpracování prvotní specifikace, přes realizaci, až po finální zavedení konkrétní techniky do operačního nasazení. Tato činnost vyžaduje perfektní znalost daného oboru s relevantním vzděláním a také mnoho zkušeností z praxe.


SCIENS VINCIT
Kdo zná, vítězí