Hlavní funkcionáři

Popisek obrázku

Velitel   
plukovník gšt. Ing. Petr Molinský


Popisek obrázku

Zástupce velitele   
plukovník gšt. Ing. Ivan Mahr


Popisek obrázku

Náčelník štábu   
podplukovník Ing. René Jahoda


Popisek obrázku

Vrchní praporčík   
nadpraporčík Michal Pravda