Společně s projektem POKOS jsme navštívili základní školy

POKOS 2023 - Moravskoslezský kraj
  • 16.11.2023
  • Jan Králíček
  • čet. A. N.

V rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) se také letos 53. pluk průzkumu a elektronického boje aktivně zapojil do vzdělávání mladé generace. Tento týden naši příslušníci společně se zástupci z odboru komunikace Ministerstva obrany navštívili dvě základní školy v moravskoslezském kraji – Jubilejní Masarykovu základní školu v Třinci a Základní školu v Ostravě-Vítkovicích.

Během návštěv škol jsme se soustředili na představení moderních prvků obrany a bezpečnosti. Děti měly příležitost seznámit se s nejnovější průzkumnou technikou, technikou pro elektronický boj a bezpilotními systémy (drony). Naši zdravotníci také předvedli základy první pomoci, což je neocenitelná dovednost v každodenním životě. Cílem těchto interaktivních ukázek bylo nejen představit technické vybavení, ale také podpořit u dětí zájem o národní obranu a bezpečnost.

Projekt POKOS, řízený sekcí obranné politiky a strategie Ministerstva obrany, je jedním z prvků vzdělávacího systému v oblasti národní bezpečnosti a obrany. Díky těmto aktivitám se děti nejen učí o obraně země, ale také získávají praktické dovednosti a poznatky, které mohou využít v různých životních situacích.