Centrum ISR

Popisek obrázku

Centrum ISR je prvkem, který se specializuje na oblast vojskového zpravodajství, sledování a průzkumu (Intelligence, Surveillance and Reconnaisance) k podpoře úkolových uskupení AČR a všech stupňů velení AČR. 
Je nositelem expertních schopností v jednotlivých oborech zpravodajského zabezpečení AČR, realizuje shromažďování a zpracování dat, tvorbu zpravodajských produktů, školení a odbornou přípravu personálu do zahraničních operací.

Řízení shromažďování informací 
Řízení shromažďování informací a dat, úkolování a management senzorických prvků.

Zpracování, analýza a fůze dat 
Práce s daty, shromažďování, analýzy a zpracování dat v národních i aliančních informačních systémech.

Taktický IMINT 
Obrazové zpravodajství na taktické úrovni, analýzy, vyhodnocování obrazových dat, řízení výcviku specialistů.

Zpravodajství z lidských zdrojů na taktické úrovni 
Zpravodajství z lidských zdrojů, řízení výcviku a provádění HUMINT na taktické úrovni.

Expertní podpora v oblasti EB 
Analýza komunikačních a nekomunikačních signálů, vývoj a správa databází EB a odborná příprava specialistů EB.

Geografické a Meteorologické zabezpečení 
Schopnosti působit ve stálé posádce, ale i v polních podmínkách za použití mobilních geografických a meteorologických prostředků.

 


ISR - Intelligence, Surveillance and Reconnaisance (zpravodajství, sledování a průzkum)

Integrovaný soubor zpravodajských, operačně průzkumných a sledovacích schopností, které synchronizují a slučují plánování a použití všech shromažďovacích schopností zdrojů se zpracováním, využíváním a šířením výsledných informací pro přímou podporu plánování, přípravy a provedení operací.